Fyra frågor till Pernilla Petrelius Karlberg

Pernilla Petrelius Karlberg

Samhällsprogrammet leds av Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Här berättar hon lite om sig själv och sina intryck av utbildningen.

Du har lång erfarenhet av att leda chefsutvecklingsprogram över hela världen. Berätta lite mer om dig och din bakgrund!

Jag är statsvetare i grunden. När jag sedan började på Handelshögskolan i Stockholm blev jag fascinerad av ledarskap och hur man driver organisationer. Så småningom doktorerade jag med den ”Den medialiserade direktören” som beskriver hur förändringarna inom näringslivsjournalistiken påverkar ledarskap och beslutsfattande. Efter ett tag blev jag också engagerad i Handelshögskolans Executive Education-program och har under åren lett en lång rad olika utbildningar.

I höstas var du för första gången programledare för SNS Samhällsprogram. Vilka är dina intryck?

Det här är ett unikt program. Det finns inga konkurrenter som gör detta på den här nivån. Genom programmet får man tala med ministrar, EU-kommissionärer och myndighetschefer och de är väldigt meddelsamma. Vi lägger mycket tid på de här samtalen och tillsammans med de mer teoretiska passen skapar de en djup förståelse för hur Sverige och EU fungerar. Utbildningen hjälper en att förstå och tänka kring framtida scenarier. Hur ser de politiska beslutsprocesserna ut för den här frågan? Vilken typ av makthavare eller forum kommer att vara av betydelse i den här situationen? Vilka utfall är tänkbara? En typ av omvärldsanalys som är grundad i forskning, fakta och erfarenhet.

Deltagarna är oerhört kvalificerade och kompetenta. Samhällsintresserade.
En styrka är att de är en heterogen grupp, de representerar en mängd olika branscher. Var och en funderar över ”vad betyder det här för min bransch?”, men utbytet inom gruppen gör att de också kommer ur sin egen bubbla och får nya perspektiv och kompletterar varandra i diskussionerna med de olika talarna.

Hur är det att leda ett samtal med till exempel en minister eller en generaldirektör? Risken är väl att deltagarna bara får höra ett inövat anförande?

Vi har mycket kontakt med talarna i förväg då vi diskuterar upplägget. De förstår utbildningens syfte och tycker det är viktigt. Deltagarna vill förstå och komma bakom kulisserna. Om man inte är beredd på att ge det som talare, tror jag inte att man ställer upp. Jag blev positivt överraskad över hur öppna talarna var. Jag tror att det är en uppfriskande erfarenhet för dem.

Berätta lite mer om den sista etappen som genomförs i Bryssel.

Det är väldigt lärorikt att komma till Bryssel. Det blir en insikt om hur viktig EU-politiken är för det som sker i Sverige. Hemma läser vi mest om det som inte fungerar med EU. På plats blir det tydligt hur mycket som faktiskt fungerar och hur det går till i praktiken. Till vardags ligger EU-frågorna mer och ”puttrar på” i folks medvetande, den här resan blir en ögonöppnare.
De som inte såg EU som relevant för sin verksamhet inser hur mycket de påverkas. Och de som redan är insatta blir mer uppmärksamma på andra frågor och nya infallsvinklar.

Vill du veta mer om Samhällsprogrammet? Kontakta projektledare Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.