Fyra frågor till SNS nya forskningsledare Charlotte Paulie

Vad fick dig att söka dig till just SNS?

Det som lockade mig att söka tjänsten som forskningsledare hos SNS var framför allt två saker. Det ena var möjligheten att få arbeta nära akademin men med ett tydligt fokus på kunskapsspridning. Det andra var möjligheten att bidra till en verksamhet som jag tycker uppfyller en viktig roll i samhället. SNS arbete med att sprida faktabaserad kunskap och bjuda in aktörer med många olika roller och infallsvinklar till en saklig samhällsdebatt tror jag är superviktigt för att politiker och andra samhällsaktörer ska kunna fatta bra och genomtänkta beslut. Att jag från tidigare erfarenheter vet att SNS erbjuder en spännande och lärorik arbetsmiljö var förstås också viktigt för mitt beslut att söka tjänsten.

Vad har du forskat om?

Jag har disputerat i nationalekonomi med en inriktning mot makroekonomi, eller för att vara mer specifik så kallad mikrobaserad makroekonomi. I praktiken innebär det att jag arbetat mycket med data om företag och enskilda individer för att testa och utveckla de makroekonomiska teorier och modeller som finns. Ett exempel är ett av kapitlen i min avhandling som handlar om hur införandet av ett inflationsmål påverkar företags inflationsförväntningar och prissättning och hur detta, när man för upp det till samhällsnivå, kan ha stor betydelse för den totala produktiviteten och välfärden. Jag har även tittat på frågor som rör internationell konkurrens, skatter och entreprenörskap.

Vilka samhällsfrågor är du särskilt intresserad av?

Jag har ett väldigt brett samhällsintresse så det är svårt att peka ut någon särskild fråga. Men om jag måste peka ut någon så får det nog bli företagande och hur verksamheter och individer inom dem svarar på olika samhällsförändringar. Det kan handla om globalisering, direkta policyförändringar, som skatter och regleringar, eller ändrade samhällsperspektiv, som en ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till klimatet.

Vad gör du helst på fritiden?

Jag tycker om att vara fysiskt aktiv, gärna ute i naturen och med trevligt sällskap. Vilken aktivitet det blir är väldigt säsongsbetonat. Jag paddlar en del kajak på somrarna, åker skidor på vintern och springer lite året om.

Läs pressmeddelandet om SNS nya forskningsledare.