God och nära vård – seminarium med Anna Nergårdh

Tid och plats

Onsdag 26 juni 2019, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen och första linjens vård. Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar. Hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå denna förändring? Och vad behöver vi prioritera i arbetet framöver?

Utredningen för ”Samordnad utveckling för god och nära vård” har arbetat i drygt två år och har i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen mot en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. Fokus i utredningen ligger på att säkra en strukturreform där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten.

Välkommen till ett seminarium där Anna Nergårdh presenterar arbetet med utredningen och den delreflektion som släpps i juni 2019. Hon berättar om hur utredningens arbete fortskrider bland annat när det gäller samordning av vårdinsatser och att se över uppdelningen i öppenvård och slutenvård.

Med oss för att diskutera detta har vi även en kunnig panel bestående av Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren, Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund och Erik Strand, vd för Praktikertjänst.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet
Anna Nergårdh, särskild utredare i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund
Erik Strand, vd för Praktikertjänst

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 24 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.