God och nära vård – seminarium med Anna Nergårdh

Seminarium 2019.06.27

Lyssna

Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen och första linjens vård. Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar. Hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå denna förändring? Och vad behöver vi prioritera i arbetet framöver?

Medverkande

Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet
Anna Nergårdh, särskild utredare i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund
Erik Strand, vd för Praktikertjänst

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.