Gröna obligationer och hållbara investeringar

Seminarium 2018.03.05

Vilken roll kan instrument som gröna obligationer spela i att finansiera en omställning till ett mer hållbart samhälle? Vilka projekt kan de bekosta? Behöver marknaden stödjas?

Medverkande

Mats Andersson, statlig utredare och tidigare vd för Fjärde AP-fonden.

Magnus Billing, vd, Alecta.

Gustav Martinsson, universitetslektor i nationalekonomi vid KTH och Swedish House of Finance samt projektledare i Mistra Financial Systems.

Maria Norström, biträdande chef för skuldförvaltning, Riksgälden. Medverkar i egenskap av expert i utredningen.

Samtalet modereras av Willy Silberstein.