Här är alla finalisterna till SNS-priset

Amir Rostami, Johanna Rickne, Martin Kragh, Lisa Laun, Karl Wennberg

Amir Rostami

Kriminologen Amir Rostami är finalist till SNS-priset. Han är utvald för att han nått fram till beslutsfattare med sin forskning om organiserad brottslighet och har förmåga att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärdsförslag.

Johanna Rickne

Nationalekonomen Johanna Rickne är finalist till SNS-priset. Hon är utvald för att hon påverkat samhällsdebatten med sin internationellt erkända forskning om ekonomisk och politisk jämställdhet.

Martin Kragh

Rysslandsforskaren Martin Kragh är finalist till SNS-priset. Han är utvald för att han genom sin forskning och aktiva medverkan i media har bidragit till en mer upplyst debatt om svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Lisa Laun

Nationalekonomen Lisa Laun är finalist till SNS-priset. Hon är utvald för att hon nått fram till beslutsfattare med sin forskning om pensioner, arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar samt är en uppskattad föreläsare både inom och utanför den akademiska världen.

Karl Wennberg

Företagsekonomen Karl Wennberg är utvald för att han genom att sprida sin forskning om entreprenörskap och ekonomisk ojämlikhet utanför den akademiska världen bidrar till att resultaten kommer till nytta för samhället.

Mer information om SNS-priset hittar du här.