Hur handeln formade världen

William J. Bernstein

Publikation 2009.11.06

Här återges handelns historia inte utifrån politiska perspektiv utan snarare som en evolutionär process – lika gammal som krig och religion – som kommer att fortsätta främja mänskligheten och krympa världen.

Längs vägen ger Bernstein, en lysande historieberättare och en framstående ekonom, liv åt en lång rad fascinerande personligheter, och åstadkommer därmed en sammanfattning av flera tusen års historia – social, kulturell, politisk, militär och ekonomisk.

Recensioner

”Sammantaget är detta en imponerande bok, skriven med både passion, insikt och en osviklig berättargädje. Intresserar man sig för handel, ekonomi och globaliseringsfrågor kan man läsa den som ett ovanligt väl underbyggt debattinlägg.”
Andreas Marklund, Populär Historia

”Resultatet är en spännande och livfull – och delvis kontroversiell – skildring av en räcka händelser och företeelser som lett fram till dagens värld. Den bör vara obligatorisk läsning för alla som på något sätt är intresserade av den pågående diskussionen om globaliseringens för- och nackdelar.”
Börje Isakson, Företagsminnen

”Den internationella handelns historia beskrivs på ett mycket intresseväckande och lättillgängligt sätt…”
Anders Weidung, BTJ

”Underhållande och mycket upplysande … Bernstein är en utmärkt berättare och vet hur en bra historia ska berättas … Hur handeln formade världen är en fantastisk bok.”
John Steele Gordon, The New York Times

”Strålande … ett betydelsefullt bidrag …Hur handeln formade världen är ett arbete som Adam Smith och Max Weber skulle ha uppskattat.”
Paul Kennedy, Foreign Affairs

”Bernstein är en rolig och livfull historieberättare som väcker vårt engagemang med sina frikostiga historier om hur den interna-tionella handeln och ekonomin har utvecklats tillsammans från stenåldern och framåt. Boken är en fantastisk väg till kunskap om historia, geografi och ekonomi.”
Ed Tower, professor i ekonomi, Duke University

”Detta är i själva verket mycket mer än en historia om handel. I William Bernsteins flinka behandling blir den något av en världshistoria. Den urgamla driften att tjäna på att köpa billigt och sälja dyrt har lett till imperier, krig, handelsrestriktioner och – på sistone – våldsamma protester mot ekonomisk och finansiell globalisering. Bernsteins omfattande kunskap om handelns förflutna är en god grund för effektiv hantering av dagens kontroverser om dess framtid.”
Richard Sylla, professor i ekonomi och finanshistoria, NYU Stern School of Business

”En världshistoria med annorlunda och nydanande vinkel skriven av en man som beskriver sitt författarskap som ’en krävande romans’. En kärleksförklaring till både kommersen och det förflutna väl värd att investera i.”
Petter Inedahl, Dagens Företag