Hur kan äldres vård och omsorg samordnas bättre?

Sjuka äldre drabbas särskilt hårt när samverkan mellan kommuner och regioner inte fungerar. Trots flera reformer kvarstår detta problem. Så hur kan vården och omsorgen samordnas bättre?

Medverkande

Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Peter Graf, vd, Tiohundra

Christine Lorne (C), Primärvårdsregionråd, Region Stockholm

Dag Salaj, äldrevårdsöverläkare, Region Örebro län

Göran Stiernstedt, styrelseordförande för Karolinska institutet, tidigare statlig utredare och ledamot i Coronakommissionen

Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef och forskningsledare vid SNS.