Hur kan civilsamhällets arbete för integration av nyanlända underlättas? – workshop på SNS

Ons 4 oktober 2017
Tid och plats

Onsdag 4 oktober 2017, 10:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Sverige har de senaste åren skilt ut sig med betydligt fler asylansökningar än andra europeiska länder. Detta medför stora integrationsutmaningar som kräver en god och välfungerande samverkan mellan olika samhällsaktörer. Exempelvis mellan offentlig förvaltning och ideella organisationer, eller mellan aktörer inom civilsamhället.

SNS anordnar en workshop om hur civilsamhällets arbete med integration av nyanlända kan stärkas och underlättas.

Workshopens centrala teman är:
– Hur kan civilsamhället bäst bidra till att skapa nätverk och påbörja etableringsprocessen för nyanlända vuxna och barn?
– Hur ser samverkan ut mellan civilsamhället och myndigheter respektive näringsliv? Vad kan bli bättre?

SNS bjuder in centrala aktörer inom civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv för att under en förmiddag utbyta kunskaper och erfarenheter kring hur det fortsatta integrationsarbetet bör se ut. Vi vill också samla idéer och förslag till vår treåriga seminarieserie Mötesplats integration, och till det kommande forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Workshopen arrangeras inom ramen för Mötesplats integration, vars syfte är att öka kunskapen om integrationens förutsättningar och framgångsfaktorer. Mötesplatsen finansieras med stöd av Tillväxtverket.

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Personliga inbjudningar skickas ut under sommaren.

Tid och plats

Onsdagen den 4 oktober kl. 10:00-12:00 med efterföljande lunch på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från kl. 09:45.

Frågor

Frågor besvaras av projektledare Viktor Schmidt, viktor.schmidt@sns.se.