Hur kan den högre utbildningens kvalitet stärkas?

Seminarium Ons 7 februari 2024
Tid och plats

Onsdag 7 februari 2024, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lunch serveras från 12:30.

Under de senaste decennierna har högskolesystemet kraftigt byggts ut. Antalet studenter vid svenska lärosäten har fördubblats från mitten 1990-talet och flera högskolor har ombildats till universitet. Tillströmningen av studenter har främst skett till de nya universiteten.

Har svenska lärosäten rätt förutsättningar att utbilda ett alltmer heterogent studentunderlag? Skiljer sig förutsättningarna mellan lärosäten? Hur påverkar högskolelärares arbetsförhållanden förutsättningarna att bedriva kvalitativ undervisning?

Det försöker forskarna Douglas Brommesson, Sofia Nordmark och Jörgen Ödalen besvara i en ny SNS-rapport där de kartlägger hur skillnader mellan olika lärosätens förutsättningar påverkar universitetslärares arbetsvillkor.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitet

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle

Sofia Nordmark, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet

Martin Norsell, generaldirektör, UKÄ

Sanna Wolk, förbundsordförande, SULF

Jörgen Ödalen, docent i statsvetenskap, Mälardalens universitet och Uppsala universitet

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 6 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!