Hur kan den offentliga upphandlingen förbättras?

Ons 23 oktober 2013
Tid och plats

Onsdag 23 oktober 2013, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

I Upphandlingsutredningen, som presenterades i våras, föreslog regeringens särskilde utredare Anders Wijkman en rad åtgärder för att stärka den offentliga upphandlingen i Sverige. SNS har bjudit in Harvardprofessorn Steven Kelman – en av världens ledande experter på offentlig upphandling – för att kommentera utredningen. Är det rätt sorts åtgärder som föreslås? Vad krävs för att förslagen ska genomföras och få effekt?

Enligt utredningen är effektivitetspotentialen i offentlig upphandling inte tillräckligt uppmärksammad. Utredningen lyfter fram krav på kvalitet och lägsta totalkostnad tillsammans med miljömässigt och socialt ansvar som centrala mål för offentliga upphandlingar. Vidare menar utredningen att beställarkompetensen behöver stärkas, bland annat genom utbildning på akademisk nivå.

Utredningens förslag kommenteras av STEVEN KELMAN, professor i offentlig förvaltning vid Harvarduniversitet. Han var bland annat huvudansvarig för genomförandet av reformerna inom offentlig upphandling i USA på 1990-talet under president Clintons regeringstid.

Medverkande

ANDERS WIJKMAN, särskild utredare Upphandlingsutredningen
STEVEN KELMAN, professor i offentlig förvaltning vid John F. Kennedy School of Government, Harvarduniversitetet

Mötet leds av ILINCA BENSON, SNS

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 995 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 oktober, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!