Hur kan mångfald och jämställdhet förbättras på arbetsplatser?

Ons 14 februari 2018
Tid och plats

Onsdag 14 februari 2018, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Många arbetsgivare arbetar aktivt för att förbättra mångfalden och jämställdheten i sina organisationer. Men vilka metoder är mest effektiva enligt forskningen? Och hur kan forskare och arbetsgivare jobba tillsammans för att få mer kunskap om vilka initiativ som fungerar?

SNS bjuder in till ett samtal med forskarna Karin Hederos, Dan-Olof Rooth och Anna Sandberg Trolle-Lindgren, Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. De berättar om vad forskningen säger kan påverka jämställdhet, mångfald och produktivitet på arbetsplatser. Bland annat diskuterar de hur
– olika rekryteringssätt påverkar vem som anställs
– fördelningen av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor ser ut och påverkar karriären
– arbetsgruppers sammansättning påverkar produktiviteten.

Syftet med seminariet är att sammanföra forskare och arbetsgivare för att utbyta erfarenheter och kunskaper på området. Förhoppningen är att hitta former för vidare samarbete mellan forskare och arbetsgivare för att ta reda på vilka initiativ som fungerar och vilka som inte gör det för att förbättra mångfalden och jämställdheten på Sveriges arbetsplatser.

Mer om forskarna

Karin Hederos, forskare i nationalekonomi. Karin har bland annat forskat om skillnader i yrkesval, löneförhandling och likvärdighet på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor. Mer om Karin Hederos forskning.
Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi. Dan-Olof forskar främst om olika former av diskriminering vid anställning. I denna forskning har såväl nationalekonomiska som socialpsykologiska modeller använts för att förklara arbetsgivares diskriminerande beteende. Mer om Dan-Olof Rooths forskning.
Anna Sandberg Trolle-Lindgren, forskare i nationalekonomi. Annas forskning handlar om ekonomisk ojämlikhet och könsskillnader i yrkesval, karriär och lön. För att studera dessa frågor använder hon främst experiment och svenska registerdata men även fältdata från andra källor såsom idrottstävlingar. Mer om Anna Sandberg Trolle-Lindgrens forskning.

Samtalet modereras av Evelina Björkegren, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 295 kronor och moms tillkommer. Vid avanmälan efter den 12 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkomna!