Hur kan vi lösa bristen på specialistsjuksköterskor?

Seminarium 2018.11.28

Bristen på specialistsjuksköterskor inom svensk sjukvård är ett växande problem. Vilka åtgärder behövs för att lösa kompetensförsörjningen? Och hur kan yrket bli mer attraktivt? Dessa frågor diskuteras när utredningen om specialistsjuksköterskeutbildningen presenteras på SNS.

Medverkande

Lena Henning, HR-Direktör, Danderyds Sjukhus
Kenth Nauclér, särskild utredare för utredning av specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso-, och sjukvård (Dir 2017:86).
Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet.
Peter Seger, vd för Sophiahemmet AB.

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist och moderator.

Länk till slutbetänkandet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/11/sou-201877/