“Hur når vi dem som vi inte vet att vi inte når?”

Lyssna

Den frågan lyftes av Jean Seaton, professor i historia, vid ett seminarium på SNS på temat framtiden för public service.

Jean Seaton, som även är medförfattare till en bokserie om BBC:s historia, talade om vikten av att public service-bolagen når ut till personer och grupper som idag inte tar del av deras utbud. Internet har enligt Seaton möjliggjort en ny kommunikationsarkitektur för förmedlingen av idéer och politik. Det har lett till en form av isolering där grupper aldrig behöver bemöta, eller exponeras för, åsikter som går emot deras egna. Vi står inför en kamp om människors tillgång till argument, menade Seaton. För att vinna den kampen måste nyheterna täcka en större yta, både globalt och lokalt, så att även de utanför storstaden kan känna igen sig i rapporteringen. Likaså bör public servicebolagen våga ta risker och hela tiden förändras.

Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT, höll med och konstaterade att: ”Public service, tillsammans med skolan, är de viktigaste verktygen för ett demokratiskt samhälle”. Oberoende, ett brett utbud, resurser och fler verktyg för att nå ut på nätet framhöll han som väsentligt för att säkra framtiden för public service.

Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare och ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, höll med Seaton om att public service måste vara tillgänglig på de plattformar där människor befinner sig. Detta för att kunna nå ut även till dem som inte gillar public service.

Agneta Dreber, ledamot i Public service-kommissionen och tidigare ordförande i Sveriges Radio, ifrågasatte definitionen av public service. Hon tog upp vikten av privata bolag och att seriös journalistisk även utanför public service och menade att det måste finnas mångfald på mediemarknaden.