Hur påverkar polis och övervakningskameror brottsligheten?

Seminarium Ons 14 februari 2024
Tid och plats

Onsdag 14 februari 2024, 13:15–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 13:00. Stanna gärna kvar på fika efter seminariet.

Hur effektivt är det att sätta upp övervakningskameror? I vilken utsträckning påverkar polisens insatser brottsligheten? Och hur kan vi veta om det är värt att satsa resurser på dessa åtgärder eller om de skulle göra mer nytta på andra områden?

Samhället tenderar att sätta in mer polis eller installera kameror just där brottsligheten är hög. Det gör det svårt att avgöra om dessa åtgärder faktiskt minskar brottsligheten. Nationalekonomen Mikael Priks har skrivit en rapport som fokuserar på orsakssambanden mellan polis och brottslighet respektive övervakningskameror och brottslighet. Han drar lärdomar från forskningen både i Sverige och utomlands och försöker avgöra om insatserna har varit samhällsekonomiskt motiverade.

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow och Lena Klasén, direktör vid Polismyndigheten, deltar i panelen, som bland annat handlar om hur Polismyndigheten kan dra nytta och använda sig av forskningen på området när de prioriterar och utvecklar sina arbetsmetoder. Dessutom diskuterar panelen hur den snabba teknikutvecklingen påverkar såväl brottslingars som brottsbekämpares metoder.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet

Lena Klasén, direktör vid Polismyndigheten samt adjungerad professor vid Linköpings universitet

Petter Löberg (S), ledamot i justitieutskottet

Mikael Priks, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande. Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund för poliser och 91 procent av alla yrkesaktiva poliser är medlemmar.

Jonas Söderstrand, projektledare och verksamhetsansvarig drönarverksamhet, Avarn Security

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 13 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!