Hur påverkas den personliga integriteten av Big Data och AI?

Seminarium 2017.02.21

Det är som luften du andas – du märker den inte, den styr allt, men du tänker inte ens på det längre.

Så beskrev Mireille Hildebrandt datasystemens utveckling under ett seminarium på SNS den 21 februari 2017.

Den teknologiska utvecklingen går snabbt framåt och lagstiftningen har svårt att hänga med. Hildebrandt menar att distinktionen mellan online och offline håller på att bli en artificiell konstruktion som är allt svårare att åtskilja; i samband med detta diskuteras vikten av vår personliga integritet och hur vi ska kunna värna den i en ny, digital kontext.

Utöver riskerna med Big Data och artificiell intelligens diskuterade Hildebrandt även hur den lagstiftning som EU nyligen tagit fram (GDPR) ska kunna skydda inte bara individer utan även företag mot utnyttjande av data:

Se inte dataskydd som ett hinder; det är er främsta bundsförvant.

Nicklas Lundblad, samhällspolitisk Europachef på Google, framhöll att problematiken kring personlig integritet inte enbart handlar om dataskydd, utan även om konsumenternas intresse att upprätthålla den:

Människor behöver både ha förmågan att fatta välgrundade beslut, men även intresset av att göra det.

Medverkande

Mireille Hildebrandt, professor i juridik vid Law, Science, Technology and Society, Vrije Universiteit i Bryssel

Nicklas Lundblad, samhällspolitisk Europachef på Google och adjungerad professor i innovation vid INDEK på Kungliga Tekniska Högskolan.

Ulf Wickbom, frilansjournalist, leder samtalet.