Hur säkras välfärdstjänsternas kvalitet?

Tid och plats

Tisdag 25 mars 2014, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Tillståndsgivning, tillsyn och uppföljning är viktiga verktyg för att säkra kvaliteten i välfärdstjänster såsom skola, vård och omsorg. Är dagens reglering ändamålsenlig? Hur och varför skiljer sig reglerna mellan olika tjänster och privata respektive offentliga utförare?

I en ny forskningsrapport från SNS, Tillstånd, tillsyn och uppföljning av välfärdstjänster, presenteras en systematisk kartläggning av regelverk och praxis för tillståndsgivning och uppföljning inom sjukvård, äldreomsorg, stöd och service till funktionshindrade, skola och ungdomsvård. Rapporten ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Rapportförfattare är EVA HAGBJER, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. SNS och IFN bjuder in till ett samtal om hur dagens regelverk fungerar och används – och vilka möjligheter till utveckling som finns.

Medverkande
LINUS ELMGREN, vd och grundare, Silverhemmen
EVA HAGBJER, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till rapporten
EVA LINDSTRÖM, särskild utredare Ägarprövningsutredningen
ANNMARIE STÅHL, chef för Enheten för kvalitetsinspektion, Äldreförvaltningen i Stockholm
MIKAELA VALTERSSON, ordförande, Friskolornas riksförbund, samt vice vd och kommunikationsansvarig, Kunskapsskolan
MATS ÖHLIN, skolchef, Haninge kommun

Mötet leds av ILINCA BENSON, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 mars, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!