Hur ser den sociala rörligheten ut i Sverige?

Seminarium Ons 8 december 2021
Tid och plats

Onsdag 8 december 2021, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Sedan 1980-talet har inkomstojämlikheten ökat kraftigt i de flesta industriländer, inklusive i Sverige. Ojämlikhet som är varaktig mellan generationer upplevs som särskilt problematisk eftersom lika möjligheter för många är ett bättre mått på rättvisa än observerade inkomster. Hur förhåller sig social rörlighet till olika idéer om rättvisa? Och är hög social rörlighet alltid bra för ett samhälle?

Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Mårten Palme har undersökt social bakgrund med avseende på bland annat utbildningsnivå och betyg. Med en mer detaljerad mätmetod visar forskarna en ny bild av den sociala rörligheten i Sverige än vad som tidigare kunnat ges.

Välkommen till SNS rapportlansering där en av författarna kommer att presentera slutsatserna från SNS-rapporten Social rörlighet. Vid seminariet deltar även panelisterna Anna Balkfors, Karin Hederos, Marika Lindgren Åsbrink och Mattias Svensson.

Medverkande

Adrian Adermon, doktor i nationalekonomi och forskare vid IFAU, Mikael Lindahl professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet eller Mårten Palme professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet kommer att delta för att presentera rapporten.

Anna Balkfors, f.d. ledamot i Jämlikhetskommissionen

Karin Hederos, doktor i nationalekonomi och forskare vid SOFI, Stockholms universitet

Marika Lindgren Åsbrink, chefsutredare hos Socialdemokraterna

Mattias Svensson, ledarskribent Svenska Dagbladet

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!

Riktlinjer för SNS evenemang med anledning av covid-19

SNS följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som är: ”Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor”.

SNS kan inte garantera att avstånd kan hållas till andra personer i våra lokaler. Vi uppmanar därför dem som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör hålla avstånd att delta i SNS evenemang digitalt.