Hur ska skolans resultat mätas?

Tid och plats

Tisdag 11 mars 2014, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Ger betyg och resultat på nationella prov en rättvisande bild av svenska elevers kunskaper och färdigheter? Hur vet vi om dagens elever lär sig mer eller mindre än gårdagens? Och hur bör antagningssystemet till universitet och högskolor utformas?

Det är några av frågorna som en grupp forskare i pedagogik försöker besvara i en ny forskningsrapport från SNS Utbildningskommission. I rapporten identifierar forskarna ett antal allvarliga brister med dagens kunskaps-bedömningssystem och presenterar ett förslag till ett nytt ramverk för uppföljning och utvärdering för den svenska skolan.

Medverkande

Rapportförfattare:
CHRISTINA CLIFFORDSON, professor i pedagogik, Högskolan Väst
GUDRUN ERICKSON, docent i pedagogik, Göteborgs universitet
JAN-ERIC GUSTAFSSON, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Kommenterar rapporten gör:
PETER EKBORG, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen
ANNA EKSTRÖM, gd, Skolverket
LENA LINDGREN, docent i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Mötet leds av CAMILO VON GREIFF, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Intresset är stort och mötet är för närvarande fullsatt. Mejla Alma Zunic för att sätta upp dig på väntelista. Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 7 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!