Hur ska sociala investeringar finansieras och utvärderas?

Seminarium Mån 7 mars 2022
Tid och plats

Måndag 7 mars 2022, 10:00–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Kan en nationell finansieringsmodell bidra till bättre drivkrafter för långsiktiga sociala investeringar?

Vid seminariet beskriver Tomas Bokström och Ing-Marie Wieselgren hur en nationell modell för sociala utfallskontrakt skulle kunna se ut. Sociala utfallskontrakt är ett sätt att knyta finansieringen av en social insats till utfall i form sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter för offentlig sektor. Det kan exempelvis röra sig om trygghetsskapande insatser i utsatta områden eller åtgärder för att förbättra etableringen av nyanlända. Modellen tas fram i en förstudie som genomförs av RISE och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utmaningarna med att finansiera sociala investeringar samt att mäta och utvärdera deras effekter diskuteras därefter i ett panelsamtal med Ekonomistyrningsverkets generaldirektör Clas Olsson och professor Mats Bergman, en av författarna till Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik.

Medverkande

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Tomas Bokström, projektledare, RISE

Golnaz Hashemzadeh Bonde, grundare och VD, Inkludera

Clas Olsson, generaldirektör, ESV

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKR

Samtalets leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!