Huset Habsburg

Nicolaus Rockberger

2006.03.27

Huset Habsburg är en av Europas mest långlivade dynastier. Det började med Rudolf I, den förste habsburgske härskaren i Tysk-romerska riket i slutet av 1200-talet. Habsburgarnas skickliga äktenskapspolitik skapade Karl V:s världsvälde och föreningen av Österrike, Ungern och Böhmen under 400 år. Wienkongressen 1814-15 var en av Habsburgmonarkins höjdpunkter. Genom Ausgleich (kompromissen) 1867 bildades den österrikisk-ungerska monarkin, som sedan gick under efter första världskriget.

Huset Habsburg har under mer än 700 år haft en dominerande plats i Europas historia, och dess ättlingar spelar fortfarande en politisk roll.

Pocketbiblioteket, nr 18.