IIES/SNS International Policy Talks: Effekterna av flyktinginvandringen till EU

Ons 10 oktober 2018

Hur ser flyktingströmmarna till Europa ut i praktiken? Vilka samhällsekonomiska effekter har permanenta respektive temporära uppehållstillstånd? Och varför är det så svårt att komma överens om en gemensam migrationspolitik i EU? Uta Schönberg, professor i nationalekonomi vid University College London, presenterar sin forskning om de politiska och ekonomiska dimensionerna av flyktinginvandringen till EU.

Uta Schönberg är verksam vid centret för forskning om migration (CReAM) i London. Hon har tillsammans med några av världens ledande migrationsforskare bland annat studerat de ekonomiska effekterna flyktinginvandringen till EU under de senaste åren. Inom ramen för forskningen har även EU-samarbetet samt de respektive medlemsländernas nationella migrations- och integrationspolitik studerats. Schönberg kommer nu till SNS för att presentera några av forskargruppens resultat.

I Bryssel pågår sedan ett par år tillbaka en förhandling om en reviderad Dublinförordning. Utfallet kommer att få betydelse för den gemensamma flyktingpolitiken i EU. Den svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (L) leder förhandlingarna internt i Europaparlamentet samt externt i parlamentets förhandlingar med EU-kommissionen och Europeiska rådet. Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig hos Cecilia Wikström, deltar i seminariet och ger sitt perspektiv från insidan av förhandlingarna.

Medverkar och kommenterar gör även Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet samt ordförande i Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet samt ordförande i Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Uta Schönberg, professor i nationalekonomi, University College London
Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig hos Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L)

Samtalet leds av Agneta Berge, doktorand vid IIES.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 8 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!