IIES/SNS International Policy Talks: Konsekvenser av flyktinginvandring

Webbinarium Tis 15 februari 2022
Tid och plats

Tisdag 15 februari 2022, 09:00–10:00

84 miljoner människor beräknas vara på flykt världen över. Flyktingmigration har konsekvenser både för flyktingar, mottagarländer och ursprungsländer och står högt på agendan i många länder.

Vad är de långsiktiga konsekvenserna av flyktingmigration? Hur påverkar det ekonomi och politik och vilka program och reformer kan stimulera arbetsmarknadsintegration och investeringar i utbildning?

Varmt välkommen till seminariet där Sascha Becker presenterar sin forskning om konsekvenser av flyktingmigration. Sascha Becker är professor i nationalekonomi vid Monash University och vid University of Warwick. Hans forskning innefattar ekonomisk historia, offentlig och politisk ekonomi.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS som tillsammans arbetar med att berika den svenska policydebatten med forskning från ledande internationella nationalekonomer.
Samtalet kommer att hållas på engelska.

Medverkande

Henrik Andersson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet

Sascha Becker, professor i nationalekonomi, Monash University

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Delegationen för migrationsstudier

Samtalet leds av Tessa Bold, lektor vid IIES, Stockholms universitet.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna av IIES och SNS.

Seminariet genomförs digitalt, anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter. Du kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!