IIES/SNS International Policy Talks: Könsskillnader på arbetsmarknaden – hur kan glastaket förklaras?

Seminarium 2018.12.17

Varför är kvinnor fortsatt underrepresenterade i toppen av inkomstfördelningen trots de framsteg som har gjorts på jämställdhetsområdet i övrigt? Marianne Bertrand, professor i nationalekonomi vid University of Chicago, presenterar sin forskning om det så kallade glastaket för kvinnor.

Medverkande

Marianne Bertrand, professor i nationalekonomi, University of Chicago Booth School of Business
Johanna Rickne, professor i nationalekonomi, Institutet for social forskning (SOFI), Stockholms universitet
Joacim Tåg, ekon.dr. och programchef, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Samtalet hålls på engelska och leds av Robert Östling, docent i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.