IIES/SNS International Policy Talks: Lise Vesterlund – om varför kvinnor halkar efter i karriären

Tid och plats

Torsdag 15 juni 2017, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Nya studier visar att kvinnor lägger mer tid än män på uppgifter som inte leder till befordran. Kan det vara en förklaring till löneskillnaderna mellan könen och till att fler män än kvinnor når chefspositioner?

I dag är kvinnor och män lika välutbildade och förvärvsarbetar i ungefär lika stor utsträckning. Trots det finns betydande skillnader vad gäller både lön och representation på chefspositioner. Vad beror det på?

Om detta forskar den flerfaldigt prisbelönta nationalekonomen Lise Vesterlund vid University of Pittsburgh. Hennes experiment visar bland annat att kvinnor oftare än män tillfrågas och tackar ja till att utföra uppgifter som inte leder till befordran. Det är också vanligare att de själva tar på sig den här typen av uppgifter.

Nu kommer Lise Vesterlund till SNS för att presentera sin senaste forskning om vilka beteendemönster hos män och kvinnor som ger upphov till det så kallade glastaket och hur man på arbetsplatser kan arbeta för att bryta dessa mönster.

I samtalet deltar även Anna Sandberg, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet (IIES), som studerat betydelsen av kön för ojämlikheter på arbetsmarknaden.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Anna Sandberg, är postdoktor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet.
Lise Vesterlund, är Andrew W. Mellon professor i nationalekonomi och avdelningschef på University of Pittsburgh. Lise är även Research Associate på National Bureau of Economic Research och redaktör för flera internationella tidsskrifter.

Robert Östling, docent i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 395 kronor och moms tillkommer. Vid avanmälan efter den 13 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.