Ilinca Benson blir ny vd för SNS

SNS styrelse har utsett Ilinca Benson till ny vd för SNS. Hon är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och har varit vice vd för SNS sedan slutet av 2016. Dessförinnan var hon bland annat enhetschef på Riksrevisionen och ledare för Handelshögskolans Executive MBA-program.

»Med Ilinca Benson som ny VD bygger vi vidare på SNS position som den ledande mötesplatsen för forskningsbaserad debatt i Sverige. Ilinca har framgångsrikt medverkat till SNS positiva utveckling de senaste åren och styrelsen ser att hon med sitt starka ledarskap kommer fortsätta att utveckla verksamheten på ett mycket bra sätt«, säger SNS styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

Under 2011–2016 var Ilinca Benson forskningsledare på SNS med ansvar för projekt inom bolagsstyrning, välfärd och kompetensförsörjning. I slutet av 2016 utsågs Ilinca Benson till vice vd för SNS. Hon tillträder som vd den 1 september.

»Jag är stolt över att få det här förtroendet. SNS fyller en viktig roll genom att sammanföra människor från akademi, näringsliv, förvaltning och politik för att tillsammans försöka lösa olika samhällsproblem. Jag ser fram emot att utveckla SNS ytterligare, både som plattform och som kunskapsförmedlare. SNS uppdrag att bidra till att akademisk forskning av hög kvalitet kommer till praktisk användning känns mer angeläget än någonsin«, säger Ilinca Benson.

Rekryteringsarbetet har pågått sedan början av året. Ett stort antal högkvalificerade kandidater har intervjuats i en öppen process som Alumni skött i samråd med en särskild rekryteringskommitté som utsetts inom styrelsen.