Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?

Fre 13 april 2018
Tid och plats

Fredag 13 april 2018, 12:15–13:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Ett halvår före höstens riksdagsval är utgången högst oviss. Vid ett lunchseminarium träffar vi två statsvetare och två politiker för att diskutera röstnings- och väljarbeteende. Vad får oss att gå och rösta? Vad styr vårt partival? Och hur tänker partierna?

Internationellt sett är det svenska valdeltagandet högt, men det finns skillnader mellan olika grupper i samhället. Det är till exempel vanligare att högutbildade och personer som bor ihop med någon röstar. Om detta forskar den danske professorn Kasper M. Hansen. Han visar att röstning är en social handling och ger tips på hur valdeltagandet kan öka.

Maria Oskarson, professor vid Göteborgs universitet, forskar om hur vi väljer parti. Hennes studier visar hur människor har olika beslutsprocesser och att en stor del av dagens väljare inte identifierar sig med ett parti, utan fattar ett nytt beslut inför varje val.

Vid seminariet medverkar också Per Nilsson, strategichef för Moderaterna, och John Zanchi, valledare för Socialdemokraterna.

Seminariet är en del av en mötesserie om demokratifrågor som SNS arrangerar under 2018. Finansiellt stöd har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Forskningen i korthet

Kasper M. HansenGå tillsammans för att rösta
Maria OskarsonHur väljer vi parti?

Medverkande

Kasper M. Hansen, professor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet
Per Nilsson, strategichef för Moderaterna
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
John Zanchi, valledare för Socialdemokraterna

Seminariet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 295 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 april eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!