Internationell ekonomi, 2 upplagan

Hans Hansson

Publikation 2008.02.27

Internationella ekonomiska frågor betyder alltmer i globaliseringens tidsålder. Frågorna är många. Hur fungerar valutamarknaden? Vad kommer att hända med den ekonomiska politiken i framtiden? Vem tjänar på handel mellan länder?

 

Historien bakom framväxten av de internationella betalningssystemen löper som en röd tråd genom boken och de viktigaste internationella organisationernas verksamhet beskrivs. Författaren väger fördelar och nackdelar med den europeiska integrationen, analyserar EU:s ekonomi och ger verktyg för att förstå utvecklingen. Boken avslutas med en genomgång av ekonomers kritik av, och reformförslag för, Internationella valutafonden samt delar av det internationella betalningssystemet.