Introduktion av nya läkemedel – vad har hänt och vad kan förbättras?

Tis 13 oktober 2015
Tid och plats

Tisdag 13 oktober 2015, 09:00–12:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Nya läkemedel kan skapa vinster för samhället genom kortare vårdtider, lägre sjukfrånvaro, förlängd livslängd och ökad livskvalitet för patienten. Men höga kostnader för att utveckla, producera och använda nya läkemedel kan vara ett hinder för tidig introduktion.

Eftersom samhällets resurser är begränsade finns ett behov av att prioritera. Detta väcker frågor om hur nya läkemedel ska värderas och hur värdet ska kunna vägas mot kostnaden.

För snart två år sedan avslutades SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel som syftade till att ta fram kunskapsunderlag och policyrekommendationer som kan vara till hjälp vid beslut som styr tillgången till nya läkemedel och hur de används.

Programmet pekade på behov av nya strategier för samhällets prissättning, godkännande och uppföljning av nya läkemedel och presenterade en rad förslag till reformer för att skapa ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel.

Nu ordnar vi en konferens för att diskutera den senaste utvecklingen inom de frågor som programmet syftade till att belysa. Finns det fortfarande brister som hämmar en effektiv och jämlik läkemedelsanvändning? Vad har hänt med systemen för prissättning, godkännande och utvärdering av nya läkemedel? Och hur skapas bättre förutsättningar för optimal användning av nya läkemedel i framtiden?

Mötet leds av Katarina Steen Carlsson, fil.dr vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och en av författarna till slutrapporten för SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är exklusivt för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften för mötet är 795 kr. Lunchmacka ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan, eller vid utebliven ankomst, efter den 9 oktober debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!