Invandringen till Sverige

Christer Lundh

Publikation 2010.08.27

Efterkrigstidens invandring har för alltid förändrat den svenska befolkningens sammansättning. Den tidigare så homogena befolkningen präglas i dag av etnisk mångfald.

Invandringen till Sverige är en exposé över efterkrigstidens invandring, invandrings- och flyktingpolitik och integrationspolitik. Boken inleds med en kort historik över migrationen i Europa och mynnar ut i en mer detaljerad beskrivning av förhållandena i Sverige i dag. Fokus ligger på frågor som invandrares arbetsmarknadsintegration och invandringens samhällsekonomiska effekter.

Pocketbiblioteket, nr 11.