Jämställdhet i toppen – är mansdominansen ett hinder?

Jämställdheten har ökat men kvinnor är fortsatt underrepresenterade på höga befattningar. Vad beror det på? Är kvinnor mindre villiga att leda än män? Vilken betydelse har sammanhanget?

Medverkande

Tove Dahlgren, vice vd för Stiftelsen AllBright

Caroline Henricson, partner på McKinsey & Company

Eva Ranehill, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet och Göteborgs universitet

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.