Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv

Anita Larsson Anne Jalakas

Publikation 2008.12.15

Vad kan planerare göra för att underlätta människors möjlighet att leva jämställt?

Hur går man tillväga, var finns de användbara metoderna? Det svenska jämställdhetsmålet gäller också för fysisk samhällsplanering. Men att hantera det i praktiken har visat sig svårt.

Den här boken ger användbara redskap och verktyg för det praktiska arbetet. Med utgångspunkt från planerings- och genusteori utvecklas begrepp som vardagsliv, social reproduktion och produktion. Dessutom presenteras ett antal goda exempel. Jämställdhet nästa! vänder sig till studenter, tjänstemän och politiker som arbetar med samhällsplanering.

Den är också användbar för genusforskare, jämställdhetshandläggare och andra som vill sätta sig in i planeringens arbetssätt.

Recensioner

Jag är övertygad om att Jämställdhet nästa! ger personer som arbetar med samhällsplanering nya insikter och verktyg. Den är även spännande för andra som vill sätta sig in i planeringens arbetssätt.

Ulrika Lorentzi, Arena nr 4, 2009

Med sitt tydliga och pedagogiska upplägg, sitt raka och lättfattliga språk, och med ett tydligt avstamp i aktuell forskning har denna bok goda förutsättningar att fylla en viktig funktion i den samtida planeringsdiskussionen.

Karolina Isaksson, PLAN nr 2, 2009

Denna bok syftar inte till att ge alla svaren men är en god introduktion i jämställdhet för alla som på något sätt arbetar med samhällsplanering.

Koca Jakobsson, BTJ