Johannes Hagen om tjänstepensioner

Intervju 2017.01.17

När vi ska gå i pension ställs vi inför frågan om tjänstepensionen ska tas ut under en begränsad tid eller livsvarigt. Vad avgör valet?

Intervju med Johannes Hagen, forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Intervjuar gör Annika Creutzer. ekonomijournalist och privatekonomisk expert