Kalla kriget

Gunnar Åselius

Publikation 2007.12.07

Under nästan ett halvt sekel kastade det kalla kriget sin skugga över världen. Hur övergick vapenbrödraskapet mellan västmakterna och Sovjetunionen under andra världskriget i fiendskap? Vilka politiska mål hade ledarna i Washington och Moskva, och hur kom deras rivalitet att påverka utvecklingen i den så kallade tredje världen efter 1945?

Hur enade stod egentligen öst och väst internt, och passade verkligen alla kalla krigets konflikter in i den ideologiska motsättningen mellan kapitalism och kommunism? Hur kunde konflikten till slut avvecklas på 1980-talet?

Kalla kriget ger en lättillgänglig översikt över stormaktspolitiken 1945–1991 med utgångspunkt i de senaste årens internationella forskning.

Pocketbiblioteket, nr 30.