Kan AI hjälpa nyanlända att komma i arbete?

Seminarium 2019.09.17

Att få nyanlända att bosätta sig i orter där deras kompetens efterfrågas förbättrar möjligheterna till integration. Med hjälp av AI är det i dag möjligt att genomföra denna typ av matchning på ett mer effektivt sätt och i stor skala. Hur ser Migrationsverket och Arbetsförmedlingen på denna typ av digitala verktyg?

Medverkande

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet

Sverker Spaak, processägare samt chef för enheten för utvecklingsanalys, Migrationsverket

Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Alex Teytelboym, associate professor, nationalekonomiska institutionen, University of Oxford

Seminariet modereras av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.