Kan digitalisering lösa vårdens och omsorgens utmaningar?

Seminarium Fre 26 maj 2023
Tid och plats

Fredag 26 maj 2023, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vården och omsorgen pressas från flera håll. Kan digitalisering lösa utmaningar som höga kostnader, personalbrist, åldrande befolkning och bristande tillgänglighet?

Att införa ny digital teknik lyfts ofta fram som ett sätt att effektivisera vård- och omsorgsverksamheter. Men vad säger ekonomisk forskning om digitaliseringens effekter?

I en ny SNS-rapport undersöker forskarna Björn Ekman och Lina Maria Ellegård möjligheter och risker med digital teknologi inom vård och omsorg. Författarna presenterar sina slutsatser vid ett seminarium på SNS den 26 maj. I diskussionen deltar även Microsofts hälso- och sjukvårdsjukvårdschef för Västeuropa och andra experter på området.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet

Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science, Vårdföretagarna

Gunilla Nordlöf, generaldirektör, E-hälsomyndigheten

Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef, Microsoft Västeuropa och ordförande i eHälsoläkarföreningen

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmälan via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 25 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!