Kärnkraftens roll i klimat- och näringspolitiken

IPCC:s rapport med olika scenarier för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader har väckt frågan om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen. Behöver Sverige satsa på kärnkraften för att klara elförsörjningen och bidra till en lösning på klimatfrågan? Vad säger forskningen om nästa generations reaktorer? Och hur ser industrin på de affärsmässiga villkoren för att i framtiden äga och driva kärnkraftverk i Sverige?

FN:s klimatpanel IPCC:s rapport, publicerad i november 2018, pekar på att elproduktion från kärnkraft som ett sätt att minska fossilanvändningen och dämpa den globala uppvärmningen. Det har den senaste tiden lett till en förnyad diskussion om huruvida kärnkraften borde få en större roll i svensk klimat- och näringspolitik. I riksdagens klimatpolitiska ramverk är ett av målen att Sveriges elproduktion ska vara hundra procent förnybar år 2040. I energiöverenskommelsen mellan fem av riksdagens partier anges att kärnkraften i Sverige i framtiden ska klara sig på marknadsmässiga villkor.

Välkommen till ett seminarium om kärnkraftens framtida roll i Sverige. Inleder gör Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och ledamot i SNS Konjunkturråd 2020 som handlar om den svenska klimatpolitiken. Sterner kommer utöver att beskriva sin egen forskning också att sammanfatta några av slutsatserna i SNS-rapporten Kärnkraft och miljö från 1995, författad av William D. Nordhaus, 2018 års ekonomiprisvinnare till minne av Alfred Nobel.

Anna Dahlqvist, forskare vid Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet, Janne Wallenius och Lennart Söder, båda professorer vid Kungliga Tekniska högskolan, och Malin Dahlroth, finansdirektör på energibolaget Uniper, deltar också i samtalet.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS seminarieserie Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Malin Dahlroth, finansdirektör, Uniper
Anna Dahlqvist, forskare, miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
Lennart Söder, professor i elkraftssystem, KTH
Janne Wallenius, professor i reaktorfysik, KTH, och medgrundare till företaget LeadCold Reactors

Ulf Wickbom, frilansjournalist, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!