Karriär i männens värld. Nationalekonomen och feministen Karin Kock

Kirsti Niskanen

Publikation 2007.09.10

Karin Kock (1891–1976) gjorde en pionjärkarriär i det strikt hierarkiska manliga vetenskapssamhället. Hon var forskare, samhällsdebattör och chef för Statistiska centralbyrån, men också en känd feminist. År 1929 disputerade hon vid Stockholms högskola och var Sveriges första aktiva kvinnliga nationalekonom. Efter henne dröjde det ända till 1970-talet innan kvinnor disputerade i ämnet i Sverige.

Karriär i männens värld dokumenterar denna karriär i ett könsteoretiskt perspektiv och sätter in den i sitt tidssammanhang.

Kirsti Niskanen har använt sig av ett rikligt arkivmaterial och fångar och förmedlar Karin Kocks tankar, resonemang och känslor. Hon ger en ny bild av det dynamiska – och på många sätt slutna – nationalekonomiska vetenskapssamhället i Sverige mellan 1920- och 50-talen. Ett fascinerande bildmaterial ger detta porträtt ytterligare en dimension. Ett sällsynt intressant stycke 1900-talshistoria!