Kina-Taiwan. Risk för krig eller chans till fred

Bengt Johansson

Publikation 2006.09.08

Formosasundet är en 15 mil bred passage mellan Kina och Taiwan, ett avstånd som motsvarar Nynäshamn–Visby. I en traditionell inrikesförbindelse borde inte avståndet vara stort, knappast heller vid goda grannförbindelser och med bra kommunikationer, men när relationerna är bottenfrusna och kontaktvägarna komplicerade, så lever den båda sidorna i skilda världar.

De ekonomiska kontakterna över Formosasundet har blomstrat och idag beräknas taiwanesiska företag ha investerat 100 miljarder USD i Kina och en halv miljon taiwaneser har flyttat över till Kina för att driva dessa företag.

Båda sidor är emellertid rustade till tänderna för ett krig. På den kinesiska sidan pekar över 700 missiler direkt mot Taiwan. Lite längre in i landet finns flygbaser med moderna Sukhoi-plan som på 20 minuter kan vara över på taiwanesisk sida. Taiwaneserna själva har grävt ner sitt försvar i bergen, för det är ett land som är litet mätt i kvadratmeter, men stort räknat i kubikmeter.

Boken beskriver förhållandet Kina-Taiwan ur historiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter. Den är en introduktion för den som är intresserad av vad som i värsta fall kan bli nästa stora internationella kris och i bästa fall kan bli ett lyckat exempel på gemenskap eller goda grannrelationer.