Klimatklivet – bidrar det till att uppnå klimatmålen?

Tis 23 april 2019

Under föregående mandatperiod genomförde regeringen reformen Klimatklivet – ett stöd till lokala klimatinvesteringar med syfte att minska koldioxidutsläppen. I vilken utsträckning bidrar reformen till att uppnå klimatmålen? Går investeringsstödet att utveckla för att skapa mer klimatnytta?

I januari i år presenterade Riksrevisionen sin granskning av Klimatklivet och dess implementering. De ifrågasätter om investeringsstödet har varit kostnadseffektivt. De kritiserar också regeringens rapportering av reformen till riksdagen, som de tycker har varit alltför positiv. Samtidigt finns förslag, från bland annat Konjunkturinstitutet, om hur stödet kan utformas för att möjligen få en större effekt. Besluten om vilka specifika åtgärder som ska få ta del av de statliga investeringsstöden i företag och organisationer fattas av Naturvårdsverket.

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen för 2019 ökade anslag för Klimatklivet. Välkommen till ett seminarium där Cecilia Kellberg presenterar huvuddragen från Riksrevisionens granskning av Klimatklivet. Björn Carlén, Konjunkturinstitutet, kommenterar rapporten och ger rekommendationer till hur utformningen av stödet kan förbättras.

Deltar i samtalet gör också Jessica Rosencrantz, Moderaterna, Marlene Burwick, Socialdemokraterna, Nanna Wikholm, Naturvårdsverket, samt Andreas Hagnell från Sveriges Kommuner och Landsting.

Seminariet hålls inom ramen för SNS nya mötesplats Samhällsbyggnad och hållbarhet, som finansieras med stöd från Formas.

Medverkande

Marlene Burwick, riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Björn Carlén, forskare miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet
Andreas Hagnell, handläggare/expert miljö och energi, SKL
Cecilia Kellberg, Revisionsdirektör, Riksrevisionen
Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna
Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, Naturvårdsverket

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 295 kr ex. moms. Antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 18 april eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!