Konjunkturrådets rapport 1990: I samtidens bakvatten?

Lars Bergman Anders Björklund Ulf Jakobsson Lars Lundberg Hans Tson Söderström

En marknadsekonomisk revolution har under 80-talet lagt grunden för en stark utveckling i världsekonomin under 90-talet. Privat ägande, väl fungerande marknader och internationell integration är hörnstenar i denna utveckling.

Det finns enligt SNS Konjunkturråd en allvarlig risk för att den svenska ekonomin ska hamna i bakvattnet av denna utveckling. Överhettningen är ett symptom på detta. Bakvattnet är inte oundvikligt utan beror på att vi valt särpräglade och ineffektiva lösningar på flera viktiga frågor: Europaintegrationen, den offentliga sektorn, energin, miljön etc.

Konjunkturrådet presenterar i årets rapport en ekonomisk offensiv som kan vrida utvecklingen rätt och sätta ny fart på den svenska ekonomin.