Konjunkturrådets rapport 2009. EMU efter tio år. Ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta sig?

Harry Flam

Det har gått tio år sedan EU:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturråds-rapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära unionen och hur de har påverkats av den gemensamma valutan och penningpolitiken.

kr-2009-rapport.pdf 1,5 MB PDF

De områden som behandlas är penning-politiken, finanspolitiken, den finansiella integrationen, samt utrikeshandeln och direktinvesteringarna.

Danmark, Sverige och Storbritannien har valt att stå utanför den monetära unionen. Rapporten analyserar också hur deras ekonomier har utvecklats jämfört med euroländernas, och bedömer om utvecklingen hade varit annorlunda ifall de tre länderna hade deltagit i den monetära unionen från början.

Övriga författare: Antonio Fatás, Steinar Holden, Tullio Jappelli, Ilian Mihov, Marco Pagano och Charles Wyplosz.

Rapporten finns även på engelska.