Kreativitet i tid och rum – processer, personer och platser

Gunnar Törnqvist

Publikation 2009.04.29

Vad är kreativitet? Vem är kreativ? Gunnar Törnqvist ger tankeväckande svar på dessa frågor.

Blickarna riktas mot städer och platser där genomgripande förnyelse ägt rum inom konst, teknik och vetenskap – miljöer där föregångare inom olika områden samlats och dit de under vissa tider lockats eller drivits av inte minst ekonomiska och politiska orsaker.

Mot bakgrund av den ekonomi och arbetsmarknad som växer fram lyfts företags- och universitetsmiljöer upp till granskning. Olika omgivningars egenskaper som gynnar respektive hämmar förnyelse ägnas särskild uppmärksamhet. Med hundratals Nobelpristagare på scenen får vi följa enskilda forskares fascinerande levnadsöden – hur hem och skola, miljöbyten och kontakter lett fram till uppmärksamhet och internationell prestige.

 

Recensioner

Boken värde ligger emellertid i systematieringen och problematiseringen av begreppet kreativitet. Den stimulerar läsaren att tänka vidare kring kreativitetens villkor i ett större modellsammanhang.

Tomas Andersson, Tentakel