Kvotering

Drude Dahlerup Lenita Freidenvall

Publikation 2008.03.07

Kvotering sprider sig i dag som en löpeld över hela världen för att öka kvinnors representation, inte minst i politiken, där nästan hundra länder infört någon form av kvotering.

Men vad är kvotering? Vilka olika typer av kvotering finns, på vilka områden används den, och varför har denna företeelse – som varit och är kontroversiell – blivit så trendig?

Pocketbiblioteket, nr 32.

Recensioner

Kvotering är läsvärd inte bara för den goda belysningen av kvoteringsfrågan, utan även för att den ger en god tankeställare om hur vi förverkligar målen om jämställdhet i komplexa sammanhang.

Ann Öhrberg, BTJ

På det hela taget ger boken en lättläst och neutral introduktion till ett ämne kring vilket många missuppfattningar råder.

Patrick Krassén, Tidningen NU