Låg ränta skäl nog att investera i infrastruktur?

Webbinarium Tis 26 maj 2020
Tid och plats

Tisdag 26 maj 2020, 13:00–14:00

Beslut att investera i infrastrukturprojekt är ofta förknippade med omfattande kostnader och långa tidshorisonter. Finns skäl att investera i infrastruktur nu när räntan är låg? Hur ser riskerna ut för skattebetalarna? Detta är något som transportforskaren Disa Asplund analyserar i en ny SNS-rapport.

Räntorna i Sverige har varit låga under lång tid, något som ibland används som ett argument för att den offentliga sektorn ska investera mer i infrastruktur. Inte minst under den pågående coronakrisen har detta förts fram som en väg att komma ur krisen. Disa Asplund, forskare i transportekonomi vid VTI, djupdyker i rapporten i de samhällsekonomiska kalkylerna som ligger till grund för investeringarna. Vilken betydelse har marknadsräntorna i dag för investeringsbeslut, nyttor och kostnader för lång tid framöver? Hur stor osäkerhet finns i beräkningarna? Och hur kan beslutsfattare ta höjd för oväntade händelser i ekonomin, som coronapandemins efterföljder till exempel?

Vid webbinariet presenterar Disa rapportens huvuddrag och slutsatser. Medverkar gör också Mats Dillén, fd generaldirektör vid Konjunkturinstitutet, Gunnar Isacsson, samhällsekonom vid Trafikverket och Hans Forssman, Senior Investment Manager Infrastructure, Skandia.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Medverkande

Disa Asplund, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mats Dillén, fd generaldirektör Konjunkturinstitutet och tidigare ledamot i Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital
Hans Forssman, Senior Investment Manager Infrastructure, Skandia
Gunnar Isacsson, samhällsekonom, Trafikverket

Samtalet modereras av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!