Lågkonjunkturens långsiktiga konsekvenser

Webbinarium Tis 22 juni 2021
Tid och plats

Tisdag 22 juni 2021, 11:00–12:15

Hur påverkas individer på lång sikt av lågkonjunktur och försämringar på den lokala arbetsmarknaden? I en ny SNS-rapport studerar två nationalekonomer 1990-talskrisens långsiktiga arbetsmarknadseffekter och resonerar kring lärdomarna för den pågående coronakrisen.

I studien analyserar forskarna Mattias Engdahl och Martin Nybom hur individers löner och sysselsättningsstatus påverkades på lång sikt av krisen på 1990-talet. Forskarna jämför löneutveckling och risk att bli arbetslös för personer som varit bosatta i kommuner vars arbetsmarknad drabbades hårt med personer som varit boende i mindre drabbade kommuner. Vad kan resultaten lära oss när vi summerar de lokala arbetsmarknadseffekterna av coronakrisen?

Välkomna till ett seminarium där författarna presenterar rapportens huvuddrag och slutsatser. Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef vid Konjunkturinstitutet, Josefin Malmqvist, ledamot (M) i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö stad, kommenterar rapportens resultat utifrån ett nationellt och lokalt perspektiv.

Medverkande

Mattias Engdahl, forskare i nationalekonomi vid IFAU

Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef vid Konjunkturinstitutet

Josefin Malmqvist, ledamot (M) i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Martin Nybom, docent i nationalekonomi vid IFAU

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö stad

Samtalet leds av Jonas Klarin, forskningsledare vid SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.