Läkemedelsutredningen presenteras på SNS

Seminarium 2019.03.05

Hur ska ansvaret för att finansiera läkemedel fördelas? Och hur ska läkemedelssystemet ge god tillgång till effektiva läkemedel till en rimlig kostnad? Dessa är några av frågorna som diskuteras när Läkemedelsutredningen presenteras.

Medverkande

03:45 Joakim Ramsberg, huvudsekreterare, Läkemedelsutredningen

28:03 Katarina Steen Carlsson, docent, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) och forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet

49:57 Kommentarer
Ann Carlsson, vd, Apoteket AB

Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe, AstraZeneca

Gerd Lärfars, docent, ordförande i NT-rådet, ordförande i läkemedelskommittén och chef för enheten Läkemedelsstöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting

1:08:55 Paneldiskussion

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.