Lansering och mingel: God svenska – vägen till arbete?

Seminarium Tis 25 oktober 2022
Tid och plats

Tisdag 25 oktober 2022, 15:00–17:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Mingel från 16:30.

Hur viktiga är kunskaper i svenska när arbetsgivare rekryterar? Välkommen att lyssna till helt ny forskning om arbetsgivares perspektiv på språkets betydelse i rekryteringsprocessen. Efter seminariet blir det mingel med förfriskningar.

Det tar lång tid för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. Bristande kunskaper i svenska språket har visat sig vara ett av många hinder. Nationalekonomerna Stefan Eriksson och Dan-Olof Rooth har med ett unikt datamaterial undersökt hur arbetsgivare bedömer språkets betydelse vid anställning och hur kunskaper i svenska påverkar utrikes föddas chanser i en rekryteringsprocess. Forskarna har bland annat genomfört två enkätundersökningar riktade till rekryterare vid arbetsgivare inom privat och offentlig sektor.

På seminariet diskuterar forskare, arbetsgivare och politiker rapportens resultat och vilka åtgärder som kan hjälpa utlandsfödda att uppfylla arbetsgivarnas krav på svenskkunskaper.

Seminariet anordnas inom ramen för det avslutade forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Medverkande

Catharina Bildt Grape, expert på migration, integration och arbetsmarknadsfrågor på Företagarna

Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Christian Horne, HR- och hållbarhetsdirektör på omsorgsföretaget Ambea

Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Samtalet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter 24 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!