Lärlingsutbildning

Jonas Olofsson Eskil Wadensjö

Publikation 2011.02.08

Varför har lärlingsutbildning historiskt haft en relativt svag ställning i Sverige i jämförelse med länder som Danmark och Tyskland? Det är en huvudfråga i denna bok.

Författarna belyser dessutom lärlingsutbildningen i relation till arbetsmarknadens organisation, i förhållande till yrkestraditioner och rörlighetsmönster och diskuterar förutsättningarna för en tillväxt av lärlingsutbildningen inom ramen för den nya gymnasieskola som tar form från hösten 2011.

Pocketbiblioteket, nr 48.

Recensioner

En enkel och konkret redogörelse för lärlingsutbildningen inom den nya gymnasieskolan.

Hans-Evert Renérius, BTJ