Legala och rättspolitiska utmaningar inom e-hälsa

Webbinarium Tis 9 juni 2020
Tid och plats

Tisdag 9 juni 2020, 10:00–11:15

Marknaden för e-hälsotjänster fortsätter att växa och drivs på av en snabb teknikutveckling. Fördelarna med att samla och dela patientdata digitalt är många, men väcker också frågor om dataskydd och integritet. I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Cecilia Magnusson Sjöberg de rättsliga aspekterna av e-hälsa i dagens vårdsystem. Vilka motsägelser finns mellan dagens regelverk och det sätt som digitala vårdtjänster används? Hur harmoniserar skyddet av personlig integritet med hanteringen av patientdata? Och vad kan juridiken göra för att spela en proaktiv roll och förebygga konflikter?

Avgörande för e-hälsotjänster är att data om patientens hälsa och vårdhistorik samlas in och förmedlas till vårdgivare. Med detta följer att persondata behandlas i nya digitala system. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, identifierar och lämnar rekommendationer för fem utmaningar relaterade till rättsläget för hälsoappar. I rapporten går hon också igenom rättsfall som har betydelse för tolkning och tillämpning av bestämmelser inom e-hälsoområdet och resonerar kring avvägningar mellan patientnytta och integritet.

Medverkar för att diskutera frågorna gör Lena Lindgren Schelin, generaldirektör vid Datainspektionen, Erik Janzon, rättschef vid eHälsomyndigheten, Dag Larsson, ledamot (S) i socialutskottet, Martin Irding, vd för FRISQ, och Daniel Forslund, innovationsregionråd (L) i Region Stockholm.

Rapporten lanseras i samband med webbinariet och ges ut inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Daniel Forslund, biträdande regionråd (L) i Region Stockholm och ordförande i SKR:s Beredning för digitalisering

Martin Irding, vd, FRISQ

Erik Janzon, rättschef, eHälsomyndigheten

Dag Larsson, ledamot (S) i riksdagens socialutskott

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik och ämnesföreståndare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Samtalet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!